741
რაგბის მსოფლიო საბჭოსა და საქართველოს ეროვნულ ანტი-დოპინგურ სააგენტოს შორის

ხელშეკრულების საფუძველზე სააგენტომ განახორციელა თბილისის 24.05.- 05.06.2011, რაგბში მსოფლიო ახალგაზრდული ალაფის მონაწილე სპორტსმენების ტესტირება.