698
1.11.2013.საქართველოს ეროვნული ანტი-დოპინგური სააგენტო ახორციელებს ეროვნულ ტესტირების პროგრამას

1.11.2013.საქართველოს ეროვნული ანტი-დოპინგური სააგენტო ახორციელებს ეროვნულ ტესტირების პროგრამას 2013 წლის .21.11- სათვის ჩატარებულია 262 დოპინგ ტესტი. აქედან 95 - არასაშეჯიბრო ტესტირება და 167- საშეჯიბრო ტესტირება