2167
საქართველოს ეროვნულმა ანტი-დოპინგურმა სააგენტომ დაასრულა UNESCO-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი.

სემინარები ჩატარდა საქართველოს რეგიონულ ცენტრებში და თბილისში, ეროვნული ფედერაციებისათვის, პროექტის: დოპინგისა და ჯანმრთელობის საფრთხეები საკვები დანამატების გამოყენების დროს და ჯანმრთელი კვების უპირატესობა ფარგლებში, UNESCO-ს სპორტში დოპინგის გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდის და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით

სემინარი განკუთვნილი იყო სპორტსმენებისათვის, მწვრთნელებისათვის, სამედიცინო პერსონალისათვის, სპორტის მესვეურთათვის, სპორტული ჟურნალისტებისა და ფარმაცევტებისათვის.

მომზადდა ბუკლეტი დოპინგისა და ჯანმრთელობის საფრთხეები საკვები დანამატების გამოყენების დრეოს და ჯანმრთელი კვების უპირატესობა ლიფლეტები: :ანტი-დოპინგი, დოპინგ კონტროლის პროცესითერაპიული გამოყენების გამონაკლისი, სპორტსმენის ადგილსამყოფელი , რაც ურიგდებათ სემინარეის მონაწილეებს.

სულ ჩატარდა სემინარი,საქართველოს რეგიონალურ ცენტრებში (დუშეთი,თელავი, რუსთავი, გორი, ახალციხე, ქუთაისი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი,და ფოთი) და თბილისში ნაციონალური ფედერაციების წარმომადგენლებთან, საკვები დანამატების და მათი გამოყენების საფრთხეების, დოპინგის ჩვევის პრევენციის, დაბალანსებული კვების და ჯანმრთელი დიეტის უპირატესობის შესახებ. სულ სემინარებში მონაწილეობა მიიღო 703-მა პირმა.