8
საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს საქართველოს ა

 საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს თავმჯდომარემ პროფ.პავლე კასრაძემ წარმოადგინა სააგენტოს ანგარიში, შესრულებული ანტიდოპინგური ტესტირებისა და საგანმანათლებლო პროგრამა. აღნიშნა რომ, ახალი 2021 მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად სააგენტომ 2021 წლისათვის დასჭირდება დაფინანსების გაზრდა.

2020 წლის ანტიდოპინგური აქტივობები შესრულდა მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს კოვიდ 19 რეგულაციების შესაბამისად.

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ვიცე თავმჯდომარემ თეიმურაზ უკლებამწარმოადგინა 2019 და 2020 ჩატარებული სოციალური კვლევების შედეგები, ღაც საშუალებს აძლევს სააგენტოს დაგეგმოს და განახორციელოს უფრო ეფექტური ანტიდოპინგური საგანმანათლებლო პროგრამა.