საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს თგნ-ის პროტოკოლი

თერაპიული  გამოყენების  გამონაკლისი და მისი  დაშვების  პროცესი

რა არის თერაპიული გამოყენების გამონაკლისი  (თგგ)?

სპორტსმენს შეიძლება აღნიშნებოდეს დაავადება ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც მოითხოვს ისეთი მედიკამენტების მიღებას ან პროცედურების ჩატარებას, რომლებიც აკრძალულია მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს (WADA) მიერ და შესულია აკრძალული ნივთიერებების და მეთოდების სიაში. იმისთვის, რომ ასეთი მედიკამენტის/მეთოდის გამოყენება სპორტსმენს არ ჩაეთვალოს ანტიდოპინგური წესების დარღვევად და არ დაეკისროს შესაბამისი სანქციები, მისთვის დაშვებულ უნდა იქნას ე.წ. თერაპიული გამოყენების გამონაკლისი (თგგ). თგგ-ს მოსაპოვებლად სპორტსმენმა უნდა შეავსოს სპეციალური განაცხადი, რომელსაც განიხილავს ანტიდოპინგურ ორგანიზაციასთან არსებული ექიმთა ჯგუფი - ე.წ. თგგ კომიტეტი.  

ეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ გაცემული თგგ მოქმედია მხოლოდ ეროვნული დონის შეჯიბრებზე და არასაშეჯიბრო ტესტირების დროს.

 

ვრცლად ნახვა
სანქციები

საქართველოს ანტი-დოპინგური სააგენტო და აღმოსავლეთ ევროპის ანტი-დოპინგური ორგანიზაციის სადისციპლინო კომიიის გადაწყვეტილებით,  სპორტსმენ დავით ასკურავას, ველომრბოლელი, საქართველოს ველოსპორტის ეროვნული ფედერაციის წევრი დაუდასტურდა ანტი-დოპინგური წესების დარღვევა, კერძოდ მუხლები 2.1.1; 2.1.2; 10.2.1, სპორტსმენის შარდში აღმოჩენილი იქნა მუდმივად აკრძალული ნივთიერებები;Metandienone Metabolite, Stanozolol and Meldonium

ზემოთ აღნიშნული ანტიდოპინგური წესის დარღვევის გამო სპორტსმენს შეეფარდა 4(ოთხი) წლით  დისკვალიფიკაცია, წინასწარი დისკვალიფიკაციის თარიღიდან, 2018 წლის 18 ოქტომბრიდან 2022 წლის 18 ოქტომბრის  ჩათვლით

საქართველოს ანტი-დოპინგური სააგენტო და აღმოსავლეთ ევროპის ანტი-დოპინგური ორგანიზაციის სადისციპლინო კომიიის გადაწყვეტილებით,  სპორტსმენ მაქსიმ ლოპატიუკს, წ. ველომრბოლელი, საქართველოს ველოსპორტის ეროვნული ფედერაციის წევრიდაუდასტურდა ანტი-დოპინგური წესების დარღვევა, კერძოდ მუხლები 2.1.1; 2.1.2; 10.2.1. სპორტსმენის შარდში აღმოჩენილი იქნა მუდმივად აკრძალული  ნივთიერებები: Norandrosterone >15 ng/ml – 19-Norandrosterone, ანაბოლური სტეროიდი ნანდროლონის მეტაბოლიტი. Meldonium - მეტაბოლური მოდულატორი.

ზემოთ აღნიშნული ანტიდოპინგური წესის დარღვევის გამო სპორტსმენს შეეფარდა 4(ოთხი) წლით  დისკვალიფიკაცია, წინასწარი დისკვალიფიკაციის თარიღიდან, 2018 წლის 18 ოქტომბრიდან 2022 წლის 18 ოქტომბრის  ჩათვლით

ვრცლად ნახვა
საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ანტიდოპინგური წესები 2021

წინამდებარე ანტიდოპინგური წესები მიღებულია და სრულდება მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსის ფარგლებში სადს-ის მიერ აღებული ვალდებულებების შესაბამისად და სადს-ის მხარდასაჭერად, მისი მუდმივი ძალისხმევისათვის, საქართველოში, სპორტში დოპინგის აღმოსაფხვრის მიზნით.

წინამდებარე ანტიდოპინგური წესები განსაზღვრავენ ნებისმიერი სპორტული სახეობის განხორციელების პირობებს.  ისახავენ რა მიზნად ანტიდოპინგური პრინციპების გლობალურ და ჰარმონიულ გაძლიერებას, ეს წესები თავისი ბუნებით განსხვავდება სისხლის სამართლის და სამოქალაქო კანონებისაგან და ამდენად არ ექვემდებარება ნებისმიერ ეროვნულ მოთხოვნებსა და სისხლის და სამოქალაქო სამართლის საქმეების მიმართ მოქმედ სამართლებრივ სტანდარტებს და არ იზღუდება ამ სტანდარტებით.  მოცემული საქმის ფაქტებისა და კანონის განხილვისას, ნებისმიერმა სასმართლომ, საარბიტრაჟო და სხვა განაჩენის გამომტანმა ორგანომ უნდა იცოდეს და პატივი სცეს წინამდებარე ანტიდოპინგური წესების განსხვავებულ ბუნებას კოდექსის აღსრულების ფარგლებში, და იმ ფაქტს, რომ ეს წესები წარმოადგენს მსოფლიო პარტნიორთა ფართო სპექტრის კონსენსუსს იმის თაობაზე, თუ რა არის საჭირო სამართლიანი სპორტის უზრუნველსაყოფად და დასაცავად.

ვრცლად ნახვა
მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსი 2021

მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსი პირველად 2003 წელს მიიღეს. იგი ძალაში შევიდა 2004 წელს. შემდგომში კოდექსში სამჯერ შევიდა ცვლილებები, პირველად 2009 წლის 1 იანვარს, შემდგომ 2015 წლის 1 იანვარს და ბოლოს 2018 წლის 1 აპრილს (შესაბამისობის ცვლილებები). განახლებული 2021 წლის მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსი ძალაში შევა 2021 წლის 1 იანვრიდან.

 

ვრცლად ნახვა
Athlete Tools
ანტი-დოპინგური პროგრამები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, ხელმისაწვდომი გავხადოთ სპორტსმენებისათვის, მრწთვნელებისათვის,   სპორტსმენთა დამხმარე პერსონალისათვის, სპორტის ნაციონალური ფედერაციებისა და სპორტული მედიცინის წარმომადგენლებისათვის ინფორმაცია დოპინგის, ადამიანის ჯანმრთელობაზე მისი ნეგატური ზემოქმედების, სპორტში მისი გამოყენების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შესახებ.

ვრცლად ნახვა
განათლება

საქართველოს ანტი-დოპინგური სააგენტოს განათლების პროგრამა მოიცავს: 1. ეროვნულ ჩემპიონატში და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილე სპორტსმენებისათვის, საქართველოს ეროვნული ნაკრებების წევრების, სამედიცინო და მათი დამხმარე პერსონალისათვის ლექცია-სემინარების, ქვიზების ჩატარებასა და მსოფლიო ანტი-დოპინგური ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ძირითადი დოკუმენტების(ანტი-დოპინგური კოდექსი, ტესტირების საერთაშორისო სტანდარტი, ანტი-დოპინგურ ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის სისტემა, ანტი-დოპინგური წესები ნაციონალური ანტი-დოპინგური ორგანიზაციებიათვის და აკრძალული სია) გაცნობა/გადაცემას. 2. ელექტრონული და ბეჭდვითი მედიისათვის ანტი-დოპინგური მასალების მომზადებასა და დოპინგისაგან თავისუფალი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების პროპაგანდას. 3. ეროვნულ ანტი-დოპინგური სააგენტოს ვებ.გვერდზე ანტი-დოპინგური ინფორმაციის განთავსებას.

ვრცლად ნახვა
ანტი-დოპინგური სერვისები

ანტიდოპინგური სააგენტო წარმოადგენს საქართველოში ანტიდოპინგური პროგრამების განხორციელებისთვის უფლებამოსილ ორგანოს. შესაბამისად, იგი გთავაზობთ ანტიდოპინგური ტესტირების დაგეგმვისა და ჩატარების სერვისს, ასევე ანტიდოპინგურ სწავლების პროგრამებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მოგვმართოთ საკონტაკტო მისამართზე.

ვრცლად ნახვა
კონტაქტი